Bezpieczne Naramowice, Bezpieczny Poznań

Bezpieczny Poznań to marzenie wielu mieszkańców tego miasta. Poświęciliśmy ponad 7 lat na opracowanie wygodnej koncepcji monitoringu cyfrowego z obrazem wysokiej jakości. Teraz system jaki opracowaliśmy można dowolnie skalować i bezkosztowo instalować, dla zainteresowanych odbiorców.

Na poznańskich Naramowicach działa już osiem naszych systemów monitoringu za pomocą których, rejestrujemy rzeczywistość poprzez 75 kamer. Dzięki ich rozproszeniu i sieci Internet systemy ściśle ze sobą współpracują, umożliwiając identyfikacje przestępców oraz wyjaśniając przebieg wielu zdarzeń na osiedlach lub okolicznych drogach. Systemy doskonale się uzupełniają i nawet jeśli kamery z jednego systemu nie zarejestrują czytelnego obrazu sprawcy, to jest duża szansa, że kamery z innego systemu to nadrobią, łapiąc obraz z bliższej odległości, innego kąta lub pod lepszym oświetleniem.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców innych wspólnot i budynków wielorodzinnych do kontaktu z nami celem zamontowania następnych modułów i kamer. Chcielibyśmy pokryć dozorem cyfrowym jak największą część osiedli i terenów przyległych, gdyż jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie w miejscach zamontowania kamer, mamy coraz bardziej Bezpieczne Naramowice i wspólnie tworzymy bezpieczny Poznań.

 


Pokaż Systemia – obszar monitorowany na większej mapie