Projekt “Bezpieczny Poznań”

Bezpieczny Poznań to nasze marzenie.

Obsługując przez 10 lat różne systemy monitoringów opracowaliśmy efektywne rozwiązanie o wyższej skuteczności bezpieczeństwa niż oferowane komercyjnie na rynku. Wykorzystując własne światłowody, łączymy monitorowane strefy z różnych adresów tworząc jeden system zintegrowanych rejestratorów, między którymi w razie potrzeby dokonujemy transmisji danych.

Dołączając do naszego systemu zyskuje się możliwość pozyskiwania nagrań z innych rejestratorów z licznymi kamerami w okolicy, co z kolei ułatwia analizę zachowań ewentualnych przestępców, oraz szerszy wgląd w zdarzenia, które nie zawsze mają początek tam, gdzie się kończą.

W całym Poznaniu i okolicach działa już 17 naszych systemów monitoringu, za pomocą których, rejestrujemy rzeczywistość poprzez ponad 180 kamer. Dzięki ich rozproszeniu i naszym światłowodom, systemy ściśle ze sobą współpracują, umożliwiając identyfikacje przestępców, oraz wyjaśniając przebieg wielu zdarzeń na osiedlach lub towarzyszących im obszarach. Systemy często się uzupełniają i nawet jeśli z jednego rejestratora nie można uzyskać czytelnego obrazu sprawcy, to jest duża szansa, że kamery z innego osiedla to nadrobią, łapiąc obraz z bliższej odległości, innego kąta lub pod lepszym oświetleniem.

Nasze systemy są budowane na bazie kamer wysokiej jakości, ich wielkość, czyli liczbę kamer, można dowolnie skalować, a sama budowa przebiega bezkosztowo dla wspólnoty, bo opłaty za budowę ponosimy we własnym zakresie. Wspólnoty Mieszkaniowe współfinansują tylko ich utrzymanie i bieżącą obsługę.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wspólnot i budynków wielorodzinnych do kontaktu z nami celem przystąpienia do projektu. Chcielibyśmy pokryć dozorem cyfrowym jak największą część osiedli i terenów przyległych, gdyż jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, w miejscach zamontowania kamer, mamy coraz bardziej Bezpieczny Poznań.

Proces przystąpienia do projektu:

 

 

Do projektu Bezpieczny Poznań może przystąpić każda wspólnota mieszkaniowa, która wyśle zgłoszenie za pomocą formularza i zaakceptuje warunki finansowe:

Wyślij do nas zapytanie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 48h.

kalkulacja

Jeżeli wspólnota dysponuje już systemem monitoringu, to może zgłosić chęć jego przyłączenia do projektu. Istniejący system może zostać zaadaptowany, lub poddany modernizacji, jeżeli jego jakość będzie niewystarczająca.

Funkcjonowanie projektu:

 

 

Projekt maksymalizuje efektywność każdego z systemów przyłączonych do przedsięwzięcia. Bardzo rzadko się zdarza, że kamery, które nagrają sam moment zdarzenia, posłużą później do identyfikacji sprawcy, często w momencie zdarzenia jest on zamaskowany, lub korzysta z mroku i stref, których nie obejmują. Dysponując dostępem do większej ilości rejestratorów i kamer, operator projektu, może prześledzić drogę sprawcy, identyfikując go w zupełnie innym miejscu i czasie. Sam dostęp do nagrań musi być ograniczony, gdyż zgodnie z przepisami prawa, mogą one zawierać dane osobowe i podlegają RODO, dlatego ważne jest, by dostęp do nich miały tylko przeszkolone osoby, oraz te, których one dotyczą, czyli są stroną w wydarzeniu. Operator projektu dba o przepisy RODO, ale nie odcina od dostępu do nagrań osób, którym się one należą. Operator projektu nawiązuje również współpracę z Policją.

 

Co daje udział w projekcie: