Internet z dofinansowania

Internet z dofinansowaniaInternet z dofinansowania

Internet z dofinansowania

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez Systemia.pl Sp. z o.o. realizowane w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o przepustowości gwarantowanej 2Mb/s lub więcej w woj. wielkopolskim na terenie pow. poznańskiego i szamotulskiego objętych zjawiskiem cyfrowego wykluczenia. Działania w ramach projektu zwiększają wykorzystanie ITC co przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem szczegółowym będzie zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i miast, jakie nastąpi dzięki umożliwieniu im dostępu do sieci. Rezultaty tego będą widoczne w takich sferach życia jak: edukacja, pomoc społeczna, praca, itp. Pośrednim celem projektu będzie zapobieganie zjawisku cyfrowego wykluczenia, które dotyka osoby zamieszkujące tereny objęte projektem. Rezultatem niemierzalnym będzie zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Miejscowości objęte dofinansowaniem:

gmina Kaźmierz
gmina Rokietnica
gmina Tarnowo Podgórne
gmina Suchy Las
gmina Dopiewo
Chlewiska Mrowino Kokoszczyn Zielątkowo Drwęsa
Cerekwica Sierosław Chludowo Palędzie
Napachanie Jankowice Golęczewo Gołuski
Przybroda Lusowo Dąbrówka
Otowo Dopiewo
Batorowo Dąbrowa
Góra Dopiewiec
Więckowice
Fiałkowo
Zborowo

www.europa.euwww.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.wwpe.gov.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka