Podłączenie internetu optycznego

Podłączenie internetu optycznego w dziesięciu punktach

1. Przyjęcie zgłoszenia. 

Podłączenie internetu optycznego można zamówić za pomocą formularza, e-maila: biuro@systemia.pl, lub telefonicznie pod numerem 515 255 114.

2. Umówienie terminu.

Po otrzymaniu zamówienia oddzwaniamy w ciągu kilku godzin roboczych, celem umówienia się na wizytę naszych techników. Termin montażu zazwyczaj nie przekracza dwóch dni roboczych, chyba że zamawiający życzy sobie inaczej,

3. Wywiad techniczny.

Na bezpłatnym wywiadzie technicznym sprawdzamy możliwość przyłączenia Twojego mieszkania do naszej sieci. Jeżeli wywiad wypadnie negatywnie wtedy będziemy zmuszeni przystosować naszą sieć do odbioru sygnału w Twoim mieszkaniu, gdy tego dokonamy skontaktujemy się z Tobą ponownie celem umówienia na podłączenie.

4. Wykonanie przyłącza.

Wykonanie przyłącza odbywa się przez zamontowanie niewielkiego odbiornika optycznego skierowanego na jedną z naszych najbliższych stacji bazowych. Następnie otworem wentylacyjnym wprowadzamy przewód UTP-5 ekranowany kierując go do wybranego przez Zamawiającego pomieszczenia. Przewód w miejscu docelowym rozdziela się na zasilanie i sygnał. Pod sygnał można wpiąć komputer lub router by go rozgałęzić i rozprowadzić bezprzewodowo po obszarze całego domu. Sposób wykonania przyłącza zawsze konsultujemy z właścicielem mieszkania, lub jego pełnomocnikiem,

5. Przeprowadzenie testów.

Po wykonaniu głównego przyłącza testujemy jego działanie, jeśli testy nie wypadną pomyślnie, poprawiamy jego wykonanie.

6. Podpisanie umowy i protokołu.

Umowę podpisujemy po wykonaniu kompletnego podłączenia i sprawdzeniu poprawności działania łącza.

7. Usługi dodatkowe.

Jeśli zamawiający życzy sobie zamontowanie dodatkowego gniazda, lub przeniesienie istniejącego w inne miejsce to taką usługę wykonamy, indywidualnie ją wyceniając. Możemy również sprzedać router bezprzewodowy i go skonfigurować, lub skonfigurować router, który już posiada Zamawiający. Możemy również naprawić komputer lub pomóc w jego konfiguracji, reinstalacji i usprawnieniu.

8. Opłaty.

W dniu podłączenia Zamawiający nie ponosi żadnych opłat, pierwsza faktura wygeneruje się dopiero pierwszego dnia następnego miesiąca i Zamawiający będzie miał 14 dni na jej uregulowanie. Każdy użytkownik otrzymuje swój indywidualny numer konta rozliczeniowego na który może przelewać opłaty za abonament. Tekst przelewu nie jest ważny, więc dla wygody można ustawić w banku zlecenie stałe.

9. Kontakt z operatorem.

Każdy użytkownik w razie potrzeby może się z nami kontaktować przez formularz, dzwoniąc codziennie do biura na numer 515 255 114, wysyłając smsa lub e-maila.

10. Gwarancja jakości.

Każdy z użytkowników otrzymuje od nas gwarancje utrzymania jakości zakupionego łącza. Jeśli ulegnie ono pogorszeniu, bezpłatnie je poprawimy.

 

Wybierz swoją miejscowość.