System monitoringu

Nasze systemy monitoringu są przeznaczone do większych skupisk mieszkaniowych, bloków, osiedli, lub większych firm, gdzie sytuacja wymaga wykorzystania dużej liczby kamer.

System monitoringu umożliwia uruchomienie dozoru optycznego na kamerach wysokiej rozdzielczości. Można na nim uruchomić podgląd online przez sieć Internet przez przeglądarkę, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła, oraz dostęp do historii nagrań. Za pomocą sprawnego mechanizmu można łatwo odnaleźć pożądane zdarzenia.

Zarówno kamery zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wykorzystane w systemie charakteryzują się rozdzielczością minimum 1920 x 1080. Pozwala to osiągnąć jakość obrazu jaką osiągamy na telewizorach FULL HD. Każda z kamer posiada naświetlacz podczerwieni, która w warunkach całkowitej ciemności zapewni widoczność.

Serwer kamer umożliwia przechowywanie nagrań przez 14 dni. Realizuje również zdalny dostęp online, dla wielu osób jednocześnie, do całego systemu za pomocą przeglądarki internetowej. Dostęp jest chroniony hasłem a administrator w pełni nim zarządza. Serwer i kamery, zawsze są wyposażone w zasilanie awaryjne, które zabezpieczy je przed niespodziewanym zanikiem napięcia i pozwoli przez kilka godzin pracować na akumulatorach.

kamera zewnętrzna

Nowoczesny system monitoringu jest złożony z kamer wysokiej jakości, wydajnego serwera realizującego nagrywanie i dostęp online, oraz okablowania strukturalnego o wysokiej przepustowości sygnału transmisji. Wszystkie te składowe są niezbędne do osiągnięcia nagrań o wysokiej jakości obrazu z możliwością ich sprawnego przeszukiwania. Nowoczesne kamery o dużych rozdzielczościach są bardzo drogie i ich koszt sięga kilku tysięcy złotych za sztukę. Okablowanie zależy od liczby kamer ale zazwyczaj jego koszt przypadający na średniej wielkości obiekt sięga też kilku tysięcy złotych. Serwer kamer to sprawne i skalowalne urządzenie sieciowe z macierzą dyskową oraz oprogramowaniem nad którego optymalizującą konfiguracyjną spędziliśmy wiele miesięcy. Serwer kamer wart jest kilkanaście tysięcy złotych.

Cały nowy system jest więc bardzo drogi. Do tego dochodzi jego bieżące utrzymanie, czyli okresowa wymiana dysków twardych w macierzy dyskowej, czyszczenie lub wymiana kamer, obsługa administracyjna, pomoc przy wyciąganiu zdarzeń z archiwum i utrzymanie sprawności okablowania.

Ze względu na wysoki koszt całego systemu, który nawet dla większych spółdzielni, wspólnot, czy też firm, mógłby wydać się nieatrakcyjny, oraz bieżące koszta utrzymania, zdecydowaliśmy się sprzedawać nie system, a usługę monitoringu na nim opartą. Za niewielką opłatą miesięczną, którą każda ze spółdzielni, wspólnot dzieli po między swoich członków, otrzymuje nowoczesną i bardzo wydajną usługę. Spółdzielnia, wspólnota czy też właściciel firmy nie musi się martwić o konserwacje sprzętu, naprawy, czy jego wymiany. Pełna obsługa techniczna jest już wliczona w cenę. Nie trzeba też ustanawiać osoby odpowiedzialnej za administrację dostępem czy też wyciąganiem nagrań. Wszystko jest wliczone w cenę i na żądanie klienta sami zarządzamy dostępem lub wyciągamy nagrania ze wskazanego czasookresu i miejsca.

Opłata na jednego mieszkanie spółdzielni, czy wspólnoty, zazwyczaj nie przekracza kilku lub kilkunastu złotych na miesiąc. Jest to zależne od ilości strzeżonych mieszkań i stopnia rozbudowy systemu. Firmy są zawsze wyceniane indywidualnie.

b53

 

Skalowalność systemu jest niemal dowolna. W trakcie trwania umowy, system można rozbudować. Można zwiększyć liczbę kamer, wymienić je na nowsze z wyższą rozdzielczością, zwiększyć płynność nagrań, wydłużyć czas przechowywania nagrań na macierzy dyskowej. Jeśli takich zmian nie przewidywała umowa, ewentualna zmiana opłaty będzie zależeć od indywidualnych ustaleń.

podb11

W opłacie miesięcznej wliczona jest obsługa systemu, czyli regularne czyszczenie elementów optycznych kamer, ewentualna korekta ustawień, codzienny nadzór poprawności działania, administracja dostępem, czyli tworzenie, usuwanie i edycja kont dostępowych dla użytkowników zgodnie z zaleceniami klienta, reakcja na zgłoszenia dotyczące pozyskiwania nagrań z systemu, wydawanie nagrań, współpraca z Policją i Prokuraturą w imieniu klienta.

timeline

Usługa monitoringu objęta jest wieczystą gwarancją. Oznacza to, że klient nie martwi się żadnymi kosztami związanymi z uszkodzeniami systemu, które powodują niepoprawną jakość usługi. Na własny koszt wymieniamy uszkodzone kamery, naprawiamy okablowanie, poprawiamy oprogramowanie, czy też wymieniamy serwer kamer, lub pracujące na nim dyski. Gwarancja obejmuje wszelkie techniczne aspekty usługi łącznie z zasilaniem awaryjnym.

obraz noc01

Wyślij do nas zapytanie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 48h.

kalkulacja