Rodo

Wszystkie przesyłane nam dane zbieramy celem wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, które przyświeca ich przekazaniu. Po wykorzystaniu dane usuwamy. Nie wykorzystujemy danych w innych celach i nie przekazujemy ich innym podmiotom.