Zespół

Systemia to my, pełni pasji i ambicji wasi sąsiedzi — mieszkańcy Poznania i okolic. Każdy z nas jest złożoną indywidualnością, a naszą super mocą jest umiejętność współpracy.

ale Systemia to nie tylko my…

Współpracują z nami:

Firmy podwykonawcze
Organizacje pożytku publicznego
Stowarzyszenia
Fundacje
Prywatni inwestorzy budowlani
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
Miasto Poznań
Gmina Rokietnica
Inni operatorzy telekomunikacyjni

Współtworzymy Internet z RIPE

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia prowadzącego
Regionalny Rejestr Internetowej Adresacji i sekretariat
społeczności wspierającej Internet poprzez koordynację
techniczną. Jako organizacja LIR przypisujemy naszym
klientom, powierzone nam zasoby RIR, czyli bloki adresów
IP służących do identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej.

Należymy do KIKE

Jesteśmy członkiem Izby KIKE. Razem z innymi Operatorami
z całej Polski szukamy porozumienia, które buduje
zaufanie i uczciwą konkurencję. Jako izba gospodarcza,
wspieramy merytorycznie, prawnie i lobbingowo środowisko.
W tym przedsięwzięciu nie jesteśmy nastawieni na zysk.
Priorytetem jest uczciwość i sprawiedliwość w konkurencji.

Uczestniczymy w EPIX

Jesteśmy aktywnym członkiem stowarzyszenia EPIX, które kumuluje
potencjał lokalnych operatorów. Stowarzyszenie zrzesza tylko
małe i średnie firmy telekomunikacyjne tworząc silną grupę MIŚOT,
która z powodzeniem konkuruje z ogólnopolskimi i zagranicznymi
operatorami działającymi na obszarze naszego kraju.

Jesteśmy w Inet group

Spółka jest kolejnym integratorem w branży. Powstała w celu wyrównania szans
między małymi i dużymi operatorami telekomunikacyjnymi. Jest twórcą
iMeetingów, które sprzyjają wymianie wiedzy i doświadczeń między właścicielami
firm internetowych i ich dostawców, oraz usługodawców na każdej płaszczyźnie
prowadzonej działalności.

Należymy do programu OK Poznań

Jako jedyny operator telekomunikacyjny w Poznaniu bierzemy udział w lokalnym
programie benefitów, przygotowanym przez Miasto Poznań. Jeżeli płacisz podatki
w Poznaniu z kartą OK Poznań możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek.