Usługa monitoringu Systemii jest przeznaczona przede wszystkim do Wspólnot Mieszkaniowych, Firm, oraz Spółdzielni Mieszkaniowych, gdzie sytuacja wymusza zastosowanie większej liczby kamer.

System monitoringu umożliwia uruchomienie dozoru optycznego na kamerach wysokiej rozdzielczości. Można na nim uruchomić podgląd online przez sieć Internet przez przeglądarkę, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła, oraz dostęp do historii nagrań. Za pomocą sprawnego mechanizmu można łatwo odnaleźć pożądane zdarzenia. Pobrać nagrania i je zabezpieczyć.

Zarówno kamery zewnętrzne, jak i wewnętrzne, wykorzystane w systemie charakteryzują się rozdzielczością 4K. Pozwala to osiągnąć jakość obrazu, która przy odpowiednim ustawieniu i oświetleniu, pozwala na łatwą identyfikację i odczyt tablic rejestracyjnych. Każda z kamer posiada naświetlacz podczerwieni, który w warunkach całkowitej ciemności zapewni widoczność.

Serwer kamer umożliwia przechowywanie nagrań przez 14 dni. Realizuje również zdalny dostęp online, dla wielu osób jednocześnie, wszystko w zależności od zapotrzebowania Zarządcy Nieruchomości. Do systemu jest dostęp przez specjalną aplikację, lub za pomocą przeglądarki internetowej. Dostęp jest chroniony hasłem, a Zarządca decyduje, kto ma mieć dostęp. Serwer i kamery, są wyposażone w zasilanie awaryjne, które zabezpiecza je przed niespodziewanym zanikiem napięcia i pozwala na kilku godzinną awaryjną pracę na akumulatorach.

Nowoczesny system monitoringu jest złożony z kamer wysokiej jakości, wydajnego serwera realizującego nagrywanie i dostęp online, oraz okablowania strukturalnego o wysokiej przepustowości sygnału transmisji. Wszystkie te składowe są niezbędne do osiągnięcia nagrań o wysokiej jakości obrazu z możliwością ich sprawnego przeszukiwania. Nowoczesne kamery o dużych rozdzielczościach są bardzo drogie i ich koszt sięga kilku tysięcy złotych za sztukę. Okablowanie zależy od liczby kamer, ale zazwyczaj jego koszt przypadający na średniej wielkości obiekt sięga też kilku tysięcy złotych. Serwer kamer to sprawne i skalowalne urządzenie sieciowe z macierzą dyskową oraz oprogramowaniem, nad którego optymalizującą konfiguracyjną spędziliśmy wiele miesięcy. Serwer kamer wart jest kilkanaście tysięcy złotych.

Cały nowy system jest więc bardzo drogi. Do tego dochodzi jego bieżące utrzymanie, czyli okresowa wymiana dysków twardych w macierzy dyskowej, czyszczenie lub wymiana kamer, obsługa administracyjna, pomoc przy wyciąganiu zdarzeń z archiwum i utrzymanie sprawności okablowania.

Ze względu na wysoki koszt całego systemu oraz bieżące koszty utrzymania, zdecydowaliśmy się sprzedawać nie system, a usługę monitoringu na nim opartą. Za niewielką opłatą miesięczną, którą każda ze Spółdzielni, Wspólnot dzieli pomiędzy swoich członków, otrzymuje nowoczesną i bardzo wydajną usługę. Spółdzielnia, Wspólnota, czy też właściciel firmy nie musi się martwić o konserwacje sprzętu, naprawy, czy jego wymiany. Pełna obsługa techniczna jest już wliczona w cenę. Nie trzeba też ustanawiać osoby odpowiedzialnej za administrację dostępem czy też wyciąganiem nagrań. Wszystko jest wliczone w cenę i na żądanie klienta sami zarządzamy dostępem lub wyciągamy nagrania ze wskazanego miejsca i czasu.

Opłata na jednego mieszkanie spółdzielni, czy wspólnoty, zazwyczaj nie przekracza kilku lub kilkunastu złotych na miesiąc. Jest to zależne od ilości strzeżonych mieszkań i stopnia rozbudowy systemu. Każda ze Wspólnot musi być wyceniona indywidualnie.

Skalowalność usługi monitoringu jest bardzo wysoka. W trakcie trwania umowy, system można rozbudować. Można zwiększyć liczbę kamer, wymienić je na nowsze z wyższą rozdzielczością, zwiększyć płynność nagrań, wydłużyć czas przechowywania nagrań na macierzy dyskowej. Jeśli takich zmian nie przewidywała umowa, ewentualna zmiana opłaty będzie zależeć od indywidualnych ustaleń.

W opłacie miesięcznej wliczona jest obsługa systemu, czyli regularne czyszczenie elementów optycznych kamer, ewentualna korekta ustawień, codzienny nadzór poprawności działania, administracja dostępem, czyli tworzenie, usuwanie i edycja kont dostępowych dla użytkowników zgodnie z zaleceniami klienta, reakcja na zgłoszenia dotyczące pozyskiwania nagrań z systemu, wydawanie nagrań, współpraca z Policją i Prokuraturą w imieniu klienta i wszelkie naprawy, oraz wymiany sprzętu.

Usługa monitoringu objęta jest wieczystą gwarancją. Oznacza to, że klient nie martwi się żadnymi kosztami związanymi z uszkodzeniami systemu, które powodują niepoprawną jakość usługi. Na własny koszt wymieniamy uszkodzone kamery, naprawiamy okablowanie, poprawiamy oprogramowanie, czy też wymieniamy serwer kamer, lub zużyte dyski twarde. Gwarancja obejmuje wszelkie techniczne aspekty usługi łącznie z zasilaniem awaryjnym.

Bezpieczny Poznań to nasze marzenie.

Obsługując przez 15 lat różne systemy monitoringów, opracowaliśmy efektywne rozwiązanie o wyższej skuteczności bezpieczeństwa niż oferowane komercyjnie na rynku. Wykorzystując własne światłowody, łączymy monitorowane strefy z różnych adresów, tworząc jeden system zintegrowanych rejestratorów, między którymi w razie potrzeby dokonujemy transmisji danych.

Dołączając do naszego systemu, zyskuje się możliwość pozyskiwania nagrań z innych rejestratorów z licznymi kamerami w okolicy, co z kolei ułatwia analizę zachowań ewentualnych przestępców, oraz szerszy wgląd w zdarzenia, które nie zawsze mają początek tam, gdzie się kończą.

W całym Poznaniu i okolicach działa już 17 naszych systemów monitoringu, za pomocą których, rejestrujemy rzeczywistość poprzez ponad 180 kamer. Dzięki ich rozproszeniu i naszym światłowodom, systemy ściśle ze sobą współpracują, umożliwiając identyfikacje przestępców, oraz wyjaśniając przebieg wielu zdarzeń na osiedlach lub towarzyszących im obszarach. Systemy często się uzupełniają i nawet jeśli z jednego rejestratora nie można uzyskać czytelnego obrazu sprawcy, to jest duża szansa, że kamery z innego osiedla to nadrobią, łapiąc obraz z bliższej odległości, innego kąta lub pod lepszym oświetleniem.

Nasze systemy są budowane na bazie kamer wysokiej jakości, ich wielkość, czyli liczbę kamer, można dowolnie skalować, a sama budowa przebiega bezkosztowo dla wspólnoty, bo opłaty za budowę ponosimy we własnym zakresie. Wspólnoty Mieszkaniowe współfinansują tylko ich utrzymanie i bieżącą obsługę.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wspólnot i budynków wielorodzinnych do kontaktu z nami celem przystąpienia do projektu. Chcielibyśmy pokryć dozorem cyfrowym jak największą część osiedli i terenów przyległych, gdyż jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, w miejscach zamontowania kamer, mamy coraz bardziej Bezpieczny Poznań i okolice.

Do projektu Bezpieczny Poznań może przystąpić każda wspólnota mieszkaniowa, lub firma, która wyśle zgłoszenie za pomocą formularza i zaakceptuje warunki finansowe. Jeżeli wspólnota lub firma dysponuje już systemem monitoringu, to może zgłosić chęć jego przyłączenia do projektu. Istniejący system może zostać zaadaptowany, lub poddany modernizacji, jeżeli jego jakość będzie niewystarczająca.