Część inwestycji jest współfinansowana przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.