Halo Winogrady

Na jednym z winogradzkich osiedli powstaje pierwsze, niezależne energetycznie, połączenie miedziane umożliwiające dokonywanie bezpłatnych rozmów głosowych, między dwoma mieszkaniami. Czy dwa punkty komunikacyjne to już sieć? Mimo, że od kilku lat dysponujemy już mikrokomputerami ZX Spectrum i Timex 2048, a później Amiga, nie można jeszcze nabyć, żadnych interface’ów, które umożliwiłyby skomunikowanie tychże urządzeń. Jedyne sieci […]

Halo Winogrady Read More »