Przystępujemy do iNET group.

Celem wzajemnej wymiany informacji, w tym kontaktów handlowych dołączamy do grupy Inet zrzeszających małych lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Wspólna synergia wiedzy sprawi, że będziemy skuteczniejsi.

Przystępujemy do iNET group. Read More »