Tomasz

Do naszej sieci dołącza Tomasz, przejmie piecze nad telefonem i będzie sprawował opiekę nad dokumentami. Spotkacie go w biurze.

Tomasz Read More »