Dąbrówka Kościelna, Łopuchowo, Jabłkowo i Bliżyce

Uruchamiamy nadajnik radiowy w Dąbrówce Kościelnej. Jesteśmy jedynym operatorem szerokopasmowym w tej okolicy, dla mieszkańców nasz Internet to jedyna szansa na stałe łącze. Cała miejscowość jest otoczona lasami. Jedynym punktem widocznym z Poznania jest szczyt wieżyczki Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej, czyli położonego na wzgórzu Kościoła Wniebowziętej Najświętszej Marii Panny słynącego z obrazu Matki Bożej Pocieszenia łaskami słynącego.

Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowieckiej

Konstrukcja nośna anteny łączącej Dąbrówkę Kościelną z Poznaniem była bardzo wymagająca, gdyż w zabytku nie wolno wykonywać, odwiertów i zarówno dla połączenia magistralnego jak i sektorów, musieliśmy wykonać mocowanie rozporowe.

Sygnał wysyłany jest z wieży piątkowskiej, to prawie 22 km na częstotliwości 2,4 Ghz. Prawdziwy rekord odległości przy prędkości prawie 60 Mb/s

Antena własnej produkcji, łącząca Poznań z Dąbrówką Kościelną.

Dzięki stacji bazowej w Dąbrówce Kościelnej, docieramy sygnałem również do Łopuchowa, Jabłkowa i Bliżyc. W Jabłkowie podłączamy Szkołę Podstawową, małe budynki wielorodzinne i zabudowania jednorodzinne.

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie.