Koniec 2015 – podsumowanie wiadomości

W tym roku odebraliśmy 17195 e-maili.