Maciej

Maciej będzie teraz z nami pracował przy bieżącej obsłudze zgłoszeń użytkowników. Ma bardzo charakterystyczny niemal radiowy głos, na pewno go rozpoznacie po drugiej stronie słuchawki.