Modernizacja radiowej bazy w Roztworowie

Nadszedł czas by zmodernizować stację bazową wyposażając je w nowocześniejsza anteny, przetworniki sygnału i bardziej wydajne zasilania awaryjne.