Poznań, Na Podgórniku

Podłączyliśmy nasz światłowód do nowego osiedla przy ulicy Na Podgórniku.