Poznań, Naramowicka 219

Nasz światłowód już dotarł pod numer 219 przy ulicy Naramowickiej,